top of page

Hayata Dair Yazılarım

Sokrates'ın yaşadığı dönemin üzerinden 2500 yıl geçti. İnsan evrildi diyoruz ama bir adamın hayata dair söylediklerinin hala geçerli ve hala büyük bir çoğunluk tarafından içselleştirilememiş olması son derece ilgi çekici. 

Etrafımızda olan tüketim girdabından çıkıp, daha fazla duygular hakkında konuşmalıyız. Sadece görüş alışverişinde değil duygu alışverişinde de olmalıyız. En önemlisi birbirimizi pozitif yönde telkin etmeliyiz. Ancak bu şekilde gerçek anlamda mutlu, tatmin hissedecek önce kendimize sonra çevremize daha faydalı olabileceğiz.

 

Mütevazı bendeniz, içimden geçenleri, içinden geçtiğim dönemleri, içtenlikle ve acemilikle yazmaya çalışıyorum.

Burada olduğunuz için teşekkür ederim. 

bottom of page